TARKOITUKSENMUKAISTA KAAVOITUSTA JA RAKENTAMISTA

Tuetun opiskelija-asumisen tarve tulee kasvamaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksen myötä. Turun kaupungin tulee pitää huolta, että opiskelija-asumisen hinnat säilyvät kohtuullisina. Korkeakoulujen ympäristö tulee varata kaavoituksessa opiskelija-asumiseen. Rakentamisessa tulee huomioida markkinoiden kysyntä ja valtakunnalliset asumisen tuet, joiden valossa rakentamisessa tulee keskittyä yksiöiden rakentamiseen kimppa-asumisen sijaan. Opiskelija-asuntojen rakentamisen tehostamiseksi tulee luopua turhista rakentamisen hintaa ja byrokratiaa lisäävistä kaavavaatimuksista. Turun kaupungin pysäköintinormia on opiskelija-asumisen osalta kevennettävä. Opiskelija-asuntojen tonttivuokraan tulee antaa kunnan vuokratukea.

  • Asumisen hinta tulee pitää kohtuullisena
  • Opiskelija-asuntojen kaavoituksessa tulee huomioida markkinoiden kysyntä
  • Kaavoitetaan tiivisti ja ylöspäin säilyttäen viheralueet
  • Lievennetään parkkipaikkanormia erityisesti opiskelija-asumisen kohdalla