SYLPJ 2023

Haen SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023, koska

mun sydän sykkii tälle vaikuttamistyölle. Kannan erityisesti huolta kestävästä tulevaisuudesta, opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä koulutuksen resurssien riittävyydestä. Näen, että opiskelijoissa ja koulutuksessa on kaikki potentiaali löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin. Siksi haluan olla puheenjohtajana tuomassa meidän opiskelijoiden ääntä esiin ja tuoda esiin niitä ratkaisuja, joilla voidaan tukea tulevaisuuden osaajien mahdollisuuksia kehittyä ja muokata maailmaa. Se on aidosti sitä tulevaisuuslähtöistä tekemistä, jonka vuoksi olen valmis laittamaan peliin kaiken mitä mulla on annettavana. Mun SYL on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, rohkea tulevaisuuteen katsova suunnannäyttäjä eduskuntavaalikentällä sekä yhtenäinen y-liikejoukkue.

Vaaleissa muutosta opiskelijoiden huomiseen

Vuosi 2023 on SYL:n tulevien vuosien edunvalvonnan kannalta merkittävin vuosi, koska keväällä käydään eduskuntavaalit ja sen jälkeen hallitusneuvottelut. Näiden poliittisten tapahtumien aikana määritetään, kuinka opiskelijat huomioidaan tulevalla hallituskaudella. Meidän liike tarvitsee multa löytyvää vahvaa ja osaavaa johtajuutta, jonka avulla voidaan lähteä hakemaan parannusta opiskelijan huomiseen, ei vain torjuntavoittoa. Lisäksi vaikuttamiseen tarvitaan poliittista pelisilmää ja verkostoja. Näitä asioita olen päässyt rakentamaan ja kehittämään erityisesti tänä vuonna SYL:n hallituslaisena.

Eduskuntavaalien jälkeen ei kuitenkaan ole aika jäädä lepäämään laakereilleen. Komission aloitteiden myötä koulutuspolitiikkaa tehdään yhä vahvemmin Euroopan tasolla muun muassa budjettiohjauksen kautta. Esimerkiksi uudet yliopistoallianssit muokkaavat kansainvälistymismahdollisuuksia sekä laajentavat opintomahdollisuuksia luomalla yhteiseurooppalaisia tutkintoja. SYL:n tulee varmistaa, että maksuton koulutus, riittävät resurssit ja kansainvälistymismahdollisuudet turvataan muutoksien tuulessa. Keväällä 2024 eteen tulee keskeisin vaikuttamisen paikka, europarlamenttivaalit, joihin valmistautuminen pitää aloittaa jo vuoden 2023 aikana.


Kriisiaikana ennakoitavuutta opiskelijan arkeen

Yhteiskunnassa eletään tällä hetkellä kriisistä toiseen. Tämän kaiken keskellä yhteiskunta olettaa, että opiskelijan pitäisi vain jaksaa, valmistua nopeammin opintoputkesta ja siirtyä suoraan töihin. Korkeakouluista valmistuu tällä hetkellä jo valmiiksi loppuunpalaneita osaajia. Tämä suunta on kestämätön erityisesti, kun tavoitteena on nostaa korkeakoulutettujen määrää 50 %:iin ikäluokasta vuoteen 2030 mennessä.

Kun seuraavan kriisin aihetta voidaan vain arvailla, tulee opiskelijan hyvinvointi, toimeentulo ja arjen perus osa-alueet turvata. Tässä työssä keskiöön nousevat ennakoitava ja riittävä toimeentulo, riittävät mielenterveyspalvelut sekä joustavat opinnot, jotka mahdollistavat yksilöllisen polun yliopiston läpi.

Lisäksi Venäjän hyökkäyssodan myötä inhimillinen kärsimys sota-alueilla on valtavaa. Sota näkyy epävarmuutena arjessa muun muassa kustannustason nousun myötä. Suomeen tarvitaan Students at Risk -stipendijärjestelmä, jolla sotaa, väkivaltaa ja vainoa pakenevat opiskelijat voisivat tulla Suomeen saattamaan opintonsa loppuun. Vaikuttamistyötä stipendijärjestelmän eteen, olen päässyt tekemään yhdessä ylioppilaskuntien ja ESU:n kanssa sekä päättäjätapaamisissa.

Meillä ei ole tulevaisuutta, jos luontokatoa ja ilmastokriisiä ei pysäytetä. Tarvittavat toimet on tehtävä nyt eikä huomenna. SYL:n tulee olla aktiivinen kirittäjä ja yhteiskunnallinen keskustelija ympäristökriisissä, jotta myös tulevilla opiskelijasukupuolvilla on maailma, jossa voi kouluttautua ja seurata unelmiaan.

Luottamus, rakkaus, onni ja yhteinen tavoite

Ylioppilasliikkeen suurin haaste tulevana vuonna on eduskuntavaalit. Vaikuttamista ei tehdä vain SYL:n toimistolta käsin, vaan vaaleihin me lähdemme joukkueena. Meidän joukkue ei toimi ilman jokaista sen osaa - eli ylioppilaskuntia omine vahvuuksineen. Yhdessä vaikuttamista rakennetaan vuorovaikutuksella ja luottamuksella. Kuluneena vuonna olen pyrkinyt vastaamaan kummiylioppilaskuntieni toiveisiin muun muassa kehittämällä kummitapaamisia ja lisäämällä viestintää.

Keskeistä on, että vuoden aikana sovitaan yhdessä, mitä tehdään ja pidetään kiinni sovituista asioista. Kun maali on jokaiselle selkeä ja kaikki kokevat omistajuutta projektista, voidaan yhdessä selvitä loppuun voittajina. Vuoden aikana haluan johtaa esimerkillä ja toimia kannustavana ilmapiirin nostattajana.

Lisäksi johtajana haluan, että kaikki hallituslaiset pystyvät asettamaan itselleen realistisia tavoitteita, jotta he jaksavat työssään ja saavat onnistumisen kokemuksia. Haluan varmistaa, että jokainen löytää omat vahvuutensa ja pystyy hyödyntämään niitä vuoden aikana.
SUOSITTELIJAT: 

"Jenna on määrätietoinen ja aktiivinen opiskelijaedunvalvoja, joka tuntee opiskelijakentän ja ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen kiemuroita. Arvostan hänen tapaansa perehtyä asioihin ja myös tarvittaessa kysyä apua. 

SYL tarvitsee näkemyksellisen johtajan, joka osaa olla läsnä ja ottaa toiset huomioon, ja voinkin ilolla suositella Jennaa SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023."

Saara-Sofia Sirén

Kansanedustaja

"Jenna on aktiivinen ja osaava opiskelijavaikuttaja, jolla on arvot kohdallaan. Hän on tehnyt minuun vaikutuksen esimerkiksi keskustellessamme Euroopan laajuisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämisestä. 

Uskon, että Jenna olisi loistovalinta vetämään opiskelijaliikkeen vaalivankkureita niin eduskuntavaaleissa 2023 kuin vuoden 2024 eurovaaleihinkin valmistautuessa"

Henna Virkkunen

MEP

"Jennalla on paljon asiantuntemusta kansainvälisestä koulutuspolitiikasta, ja olen seurannut hänen edunvalvontatyötään ihaillen. Kuluneena vuonna SYL on ottanut aktiivisesti osaa kv-poliittiseen keskusteluun Suomessa ja EU:ssa puhuen erityisesti Students at Risk -ohjelman puolesta."

Lotta Tu0minen

Nuorten EU-delegaatti

"Jenna on monipuolinen ja määrätietoinen opiskelijavaikuttaja, josta loistaa palo kehittää yo-liikkeestä entistä parempi paikka jokaiselle opiskelijalle. Hän on ihmisläheinen ja kuunteleva johtaja, joka osaa sekä kuunnella että antaa tilaa muille. Kokonaisvaltainen ymmärrys opiskelijaliikkeen tilasta, laaja osaaminen kansainvälisestä toiminnasta sekä palava halu oppia uutta tekevät Jennasta loistavan puheenjohtajan ylioppilasliikkeen keihäänkärjellä. Suosittelen lämpimästi Jennaa SYL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023."

Jeremi Nyyssönen

Opiskelijatoiminnan asiantuntija