OPISKELIJAKAUPUNKI SUURELLA SYDÄMELLÄ

Turussa on noin 47 000 opiskelijaa, eli joka neljäs Turun asukas on opiskelija. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että nuoria ja opiskelijoita kuullaan entistä enemmän kaikissa päätöksenteon vaiheissa. Turun tulee olla Suomen paras opiskelijakaupunki, jossa opiskelijat ovat luonteva osa kaupunkikuvaa. Turussa tulee ylläpitää toimivaa kirjastoverkostoa ja riittävästi julkisia liikunta-ja harrastuspaikkoja. Turun kaupungin tulee panostaa riittävästi ilmaisiin virkistäytymisalueisiin ja luonnonpuistoihin. Jokivarsi, kahvilat, festarit, jokilaivat ja saaristo ovat esimerkkejä Turun omaleimaisesta kaupunkikulttuurista, jonka eteen tulee tehdä töitä jatkossakin. Hyvinvoivat opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia, ja siksi Turun kaupungin tulee lisätä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, sekä tarjota riittävästi tukipalveluita kaikkiin elämänvaiheisiin. 

  • Opiskelijat ovat luonnollinen osa kaupunkikuvaa ja meitä tulee kuulla kaikessa päätöksenteossa
  • Lisätään yhteistyötä korkeakoulujen, yritysmaailman ja kaupungin välillä
  • Parannetaan kirjastoverkkoa sekä liikunta -ja harrastuspaikkoja
  • Parannetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja niiden saatavuutta