4 nostoa Suomen tämän hetken talouden kehityksestä

30.03.2021

1. Suomi velkaantuu parhaillaan kestämätöntä vauhtia. Suomen demografian muutokset lisäävät yksinään valtion eläkemenoja yksinään noin miljardi euroa vuodessa. Tämän lisäksi velkaa otetaan täysin päättömästi. Toistaiseksi velkaantuminen on ollut helppoa ja valtion joukkovelkakirjoja voidaan laittaa liikkeelle jopa negatiivisella korolla. Tämä kehitys ei kuitenkaan tule kestämään loputtomasti. Jos Suomi velkaantuu yli varojensa, miten käy tulevaisuudessa? Miten taataan toimiva hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa? Entä seuraavan kriisin kohdalla, kun tarvitaan lisärahoitusta yhteiskunnan elvyttämiseen ja lainaa ei saadakaan yhtä helposti? Nykyistä taloudenhoitoa ei voida kaataa tulevien sukupolvien niskaan.

2. Sen sijaan, että elvytyksessä olisi keskitytty taloutta edistäviin toimiin, on rahaa heitelty ympäriinsä päättömästi ilman, että summa tulevat ikinä tuottamaan arvoansa takaisin. Sen sijaan Suomen tulisi keskittyä rahoittamaan muutamaa taloutta tukevaa isoa kokonaisuutta, kuten koulutusta, infraa ja T&K-investointeja (tutkimus-ja tuotekehitys investointeja). Monet yritykset ovat kyenneet sopeutumaan muuttuvaan nykyiseen tilanteeseen. Erityisesti näitä yrityksiä tulisi kannustaa investointeihin erityisesti Suomen sisällä. Tällä hetkellä verotus ja taloudellinen tilanne ei kannusta investoimaan Suomeen, vaan häviämme toistuvasti kansainvälisessä investointikilpailussa.

3. Suomen työmarkkinat ovat tällä hetkellä erittäin joustamattomat ja uudet rekrytoinnit ovat työnantajalle kohtuuttoman suuria riskejä. Samalla työttömyysaste on noussut reippaasti. Työllistymisen esteitä tulisi poistaa esimerkiksi mahdollistamalla paikallista sopimista, poistamalla kannustinloukkuja sekä mahdollistaa nopeutetun käsittelyn ulkomaalaisen työvoiman palkkaamiseen. Erityisesti työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan tulee tarttua entistä vahvemmin.

4. Miksi EU on häviämässä tällä hetkellä USA:lle esimerkiksi taloudessa ja rokotekilpailussa? USA on liittovaltio, jossa talouden päätöksiä voidaan tehdä tehokkaasti. Euroopan valtiot eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa yksin ja jäävät isojen talousmahtien jalkoihin. Siksi EU tarvitsee lisää toimintamahdollisuuksia tehdä ratkaisuja ja käydä neuvotteluja koskien globaaleja kriisejä ja tilanteita. Siksi tarvitaan vahvempaa eurooppalaista yhteistyötä, sekä aitoja mahdollisuuksia neuvotella yhteisen Euroopan edun puolesta.