KAIKKI TIET VIEVÄT TURKUUN - LIIKENNEYHTEYDET KUNTOON

Turun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että meillä on toimivat yhteydet muihin keskuksiin sekä Tukholmaan. Tunnin juna-hanke tulee aloittaa ja saattaa aikataulussa loppuun. Turun alueen julkista liikennettä tulee kehittää ja muuttaa hiilineutraaliksi. Pyörätieverkostoa tulee laajentaa ja kehittää, ja sen kunnossapidosta tulee huolehtia vuoden ympäri. Lisäksi Turussa tulee tarkastella ratikan ja lähijunaverkoston toteutumisen edellytyksiä. Hankkeet pitää toteuttaa, mikäli ne osoittautuvat kustannuksiltaan järkeviksi. Turun lentoaseman toimintamahdollisuudet tulee säilyttää, jotta suora reitti manner-Eurooppaan ja Tukholmaan säilyy. Turussa tulee myös selvittää mahdollisuuksia lisätä charter-lentoja, joilla voitaisiin tuoda turisteja suoraan Turun alueelle.

  • Rakennetaan tunnin juna ja lähijunaverkosto
  • Kehitetään ja sujuvoitetaan joukkoliikennettä
  • Kehitetään pyörätieverkostoa ja ylläpidetään sitä vuoden ympäri
  • Edistetään yhteiskäyttökulkuneuvojen käyttöönottoa