ELÄMÄÄ TURUSSA MYÖS VALMISTUMISEN JÄLKEEN

Opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta erittäin olennaista on mahdollisuus elää valmistumisen jälkeen Turussa. Kaupungin tulee tarjota valmistuneille riittävästi työpaikkoja, laadukkaita palveluita sekä mahdollisuuksia opintojen täydentämiseen. Turun tulee näyttäytyä valmistuneille elinvoimaisena ja houkuttelevana kaupunkina, johon kannattaa jäädä pysyvästi sen sijaan, että muuttaisi. Turun kunnallisveroa ei saa nostaa. Study in Turku -tutkimuksien mukaan 88 % opiskelijoista haluaisi jäädä opiskelujensa jälkeen Turkuun. Kuitenkin tarkastellessa viisi vuotta sitten valmistuneita, on vain 44 % onnistunut löytämään työpaikan Varsinais-Suomesta. Elinkeinoelämän, kaupungin ja korkeakoulujen tulee tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä tämän asian ratkaisemiseksi. Jo opintojen aikana on panostettava työelämätaitoihin ja luoda entistä enemmän mahdollisuuksia tutustua yrityksiin, jotta valmistumisen jälkeen osaaminen vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Tällainen yhteistyö lisäisi mahdollisuuksia löytää mieluinen työpaikka Turun alueelta.

  • Turun tuloveroprosenttia ei saa nostaa
  • Kannustetaan ja tuetaan yrittämistä
  • Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä esimerkiksi Turun Science Parkin kaltaisilla hankkeilla
  • Selkeytetään hallintoa - ei turhalle byrokratialle ja kohtuuttoman pitkille lupaprosesseille
  • Lisätään hiilinieluja ja uusiutuvan energian kautta sekä toimitaan kiertotalouden edelläkävijänä